Helbredelse

Fra en menighed i Norge skriver forstanderens kone:

En dame fra Stavern som går på våre møter, ho har vært skolelærer og har hatt noen fag med alle mine barn på ungdomsskolen. Ho fikk låne cd der du taler om at legemet hører herren til. Ho kom tilbake og fortalte at: "Nå har jeg sagt til Jesus at det er ikke mine tarmer, det er dine". Ho hadde noe problemer med tarmene.

Sist ho var på møte var ho framme til forbøn og etterpå sa ho til mig at ho kjente noe som hadde skjedd med henne.

Amen

Willy Griis (c) 2010