Begejstring for Kristus-mit-liv forkyndelse

Uddrag af en længere korespondance.

Kjære Griis,

Jeg har lest fra din webside om det arbeid du står i og de mange som for hjelp både til Ånd, Sjæl og Legeme i din tjeneste for Gud i Kristus Jesus. Jeg er en kristen priset verre Herren. Jeg har hatt og har en god helse og nu er jeg 70 år. Jeg har fått stått i Herrens tjeneste som forkynner i 35 år, det takker jeg Herren særlig for.

Jeg kjenner nå på et sterkt ønske og jeg må be om forbønn akkurat for det, en ny fylde av Den Hellige Ånd i mitt liv. Jeg takker om du vil be om at Kristus må bli lys levende for mitt hjærte, for det er Han som er livet, ja alt en trenger, men en må få en openbarelse om det slik at gleden, fruyden, kjærligheten kan bli opptent på ny. Gud velsigne deg for den tjenesten du står i Danmark.

Hjærtelig hilsen

Tore


En anden mail fra Tore:

Kjære broder i Kristus!

Jeg har mottatt pakken fra deg med overmåde mye godt i. Takk for CD, blad og bøker. Jeg har alt begynt å lese på boken "KORSVEJEN" - og jeg ser at vi er på linje i det teologiske. Og det glæder mig storlig at du har set, fått tak i og forkynner sannheten om vår DØD med Kristus og vår OPSTANDELSE og himmelfart i Kristus.

Din menighet skulle vert nærmere så vill jeg ha gått der, for denne forkynnelsen er det lite av i Norge.

Nå må du og dine medarbeidere og hele menigheten eie Guds rike velsignelse over 40-årsjubileet i Oktober og elles alt godt arbeid som drives både i menigheten og ut fra menigheten.

Tore

Willy Griis (c) 2010