BRUGER GUD PLACEBO-EFFEKTEN?

af Willy GriisLink: Placebo

Gud gør mirakler. Blindfødte får deres syn igen. Døvstumme kommer til at høre og tale. Født lamme kommer til at gå og døde bliver oprejst til live igen. Men der findes også mindre mirakler.

Kan det tænkes, at Gud bruger placebo effekten? Er denne effekt indbygget i mennesket fra skabelsen af? Jeg har læst, at hvis en patient har fuld tillid til sin læges ord sker helbredelsen hurtigere.

Sker helbredelsen også "hurtigere", hvis man har tillid til prædikantens ord?

Rom.10-17 " Så kommer da troen af det, som høres, og det, som høres, kommer i kraft af Kristi ord."

Her er måske forklaringen på, at Jesus sætter tro/tillid og vantro op mod hverandre i menneskenes liv.

Mark. 6 1-6 Jesus kunne ikke gøre meget i sin fædrende by vers 5-6 " Og han kunne ikke gøre nogen undergerning der, kun lagde han henderne på nogle få syge og helbredte dem. Og han undrede sig over deres vantro."

Hvis Gud bruger placebo effekten kaster det måske også lys over Mat.7 22-23 " Mange skal sige til mig på hin dag: Herre, Herre! har vi ikke profeteret ved dit navn, og har vi ikke uddrevet onde ånder ved dit navn og har vi ikke gjort mange undergerninger ved dit navn? Og da vil jeg sige dem rent ud: Jeg har aldrig kendt jer, vig bort fra mig, I, som øver uret."

Filip i Samaria Ap.8 5-38 Filip kom ikke for helbredelsernes skyld til Samaria, men for at prædike Kristus for dem, tegnene var bare noget der fulgte med. Vers 5 og 12 " Filip kom ned til byen Samaria og prædikede Kristus, ( som betyder: Den salvede, som profetierne omhandler i Gl. Testamente. min kommentar ) for dem. - Men nu, da de troede Filip, som forkyndte evangeliet om Guds rige og om Jesu Kristi navn, lod de sig døbe, både mænd og kvinder."

Vers 26 - 39 vers 29 Da sagde Ånden til Filip: Gå hen og hold dig nær til den vogn." Derefter underviste Filip hofmanden ud fra Es. 53 7-9, det skriftafsnit, som Helligånden allerede havde slået op på i hofmandens Bibel.

Måske de falske forkyndere, om hvem Jesus sagde: Jeg har aldrig kendt jer var mere optaget af helbredelserne end om forkyndelsen af Jesus som frelser? Tegnene er kun noget, som følger med, men det centrale er forkyndelsen om Jesus der frelser fra fortabelsen. Men kan det tænkes, at placebo effekten er indbygget i mennesket fra skabelsen af?

Mat.9 27-29 " Og da Jesus gik videre derfra, fulgte der med ham to blinde, som råbte og sagde: Forbarm dig over os, du Davids søn Da han var kommet hjem, gik de blinde ind til ham, og Jesus siger til dem: Tror I, jeg kan gøre dette? -- De svarede ham: Ja, Herre! Da rørte han ved deres øjne og sagde: DET SKAL SKE JER SOM I TROR! Og deres øjne åbnedes."

JEG PRÆDIKER IKKE PLACEBO EFFEKTEN, MEN KRISTUS! Men nu kan du jo tænke videre over disse tanker, måske, måske har Gud nedlagt trosbegrebet i os fra skabelsen af.

Så forstår vi bedre, at Jesus stiller tro kontra vantro overfor hinanden.

Willy Griis (c) 2010-12