Den positive tro handler!

af Willy Griis

Joh. 3:16-18: "Thi således elskede Gud verden, at han gav sin Søn den enbårne, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Thi Gud sendte ikke sin Søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, som tror på ham, dømmes ikke, den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne Søns navn."

Gud elsker os. Han lod sin søn Jesus dø på et kors for at tage vores synd og vores sygdom og svagheder. Han appellere til vores tro, om at tage imod hans gave til vores ånd, sjæl og legeme. Hans gave er Jesu fuldbragte værk på Golgata Kors!

Troen er den nøgle Gud har givet os så vi kan modtage fra den overnaturlige Guds verden.

Markus det niende kapitel beretter om en far, som kom til disciplene med sin månesyge søn og bad dem helbrede ham. Sønnen fik nogle epileptiske anfald, så han frådede og skar tænder og stivnede og blev kastet rundt på jorden.

Jeg husker at der kom en dame i min mors damefrisørsalon, som var fuldstændig vansiret i sit ansigt. Under et epileptisk anfald var hun faldt ned med ansigtet på et komfur, så ansigtet var blevet stegt.

Denne far var i stor nød for sin dreng og bad disciplene helbrede ham og udfri ham fra en ond ånd. Vi har jo vanskelig ved at tro i dag, at der kan stå onde ånder bag sygdom, men Bibelen er klar på det.

Disciplene har helt sikkert bedt for drengen, de har kommanderet og råbt med myndighed og budt den onde ånd, at forlade drengen, men der skete ikke noget. Det hele endte i diskussion mellem faderen og disciplene.

Da kom Jesus og spurgte: hvad sker der her?

Faderen forklarede situationen for Jesus, hvortil han svarede: Å, du vantro slægt! Hvor længe skal jeg være hos jer, hvor længe skal jeg tåle jer? Før ham her hen til mig.

Disciplene havde bedt for drengen, lagt hænder på ham, de havde befalet og råbt og truet den onde ånd. Men alt sammen uden tro! Altså den tro, som er Guds tro!

Jesus underviser os om denne tro også disciplene havde fået denne undervisning og set ham praktiserer den. Men de havde ikke forstået og modtaget den. Derfor var Jesus skuffet.

Mark. 11:24: "DERFOR SIGER JEG JER: ALT, HVAD I BEDER OG BØNFALDER OM - TRO, AT I HAR FÅET DET, SÅ SKAL I FÅ DET."

Så førte de drengen hen til Jesus og da drengen så Jesus sled ånden i ham og han fik et anfald og blev kastet til jorden. Faderen fortalte Jesus, at drengen havde haft det sådan fra barndommen af og i sin nød sagde han til Jesus: Hvis du formår noget, så forbarm dig over os og hjælp os.

Jesus svarede:
Mark. 9:23: "HVIS DU FORMÅR! ALT ER MULIGT FOR DEN, DER TROR."

Hvad er det Jesus siger til faderen og til os?

Oversættelsen fra King James lyder sådan og det er jeg selv overbevist om er den rette ordlyd.

Mark 9:23: "JESUS SAGDE TIL HAM: HVIS DU KAN TRO, ALT ER MULIGT FOR DEN SOM TROR."

Jesus kastede ansvaret for drengens helbredelse over på faderens tro! Hvortil faderen råbte: Jeg tror, hjælp mig i min vantro eller hjælp mig fri af min vantro!

Det var en bøn Jesus bønhørte. Faderen viste Jesus, at han ville tro uden tvivl. Tro på Jesu måde!

Jesus og faderen troede nu sammen for sønnens helbredelse.

Disciplene var udenfor denne tro uden tvivl. De var bare betragtere til optrinnet på samme måde, som mange kristne er det i dag, når der bedes for de syge.

Mark. 9:28-29: "DA JESUS NU VAR KOMMET IND I ET HUS, SPURGTE HANS DISCIPLE HAM I ENRUM: HVORFOR KUNNE VI IKKE UDDRIVE DEN? HAN SVAREDE DEM: DEN SLAGS KAN IKKE DRIVES UD VED NOGET, UDEN VED BØN OG FASTE."

Jesus sagde med andre ord, uden den tro, som ikke tvivler og bøn og ofte faste i situationen, kan det ikke lykkes.

Det er tro der handler indtil helbredelsen er fuldbyrdet. Der står med småt under skriftstedet: "ordene faste mangler i nogle af de ældste håndskrifter."

For mange år siden kom der en 21-årig pige og tilsluttede sig vores menighed. Da hun var elleve år faldt hun ned af en jernstige og slog baghovedet og det medførte kraftige epileptiske anfald. På vores møder havde hun meget jævnlig store anfald med kramper og fråden ud af munden. Jeg standsede mødet hver gang og gik ned til pigen, tog hendes hænder, som var knuget i krampe og befalede ånden, at slippe taget i hende og løste fingrene op finger for finger indtil hun kom til sig selv igen. Hun huskede intet selv efter et sådant anfald.

Jeg var fast besluttet på, at kæmpe i bøn og befaling over ånden indtil den forlod hende for bestandig. Denne kamp tog ca. to år. Så en dag var hun fri. Der kom ikke flere anfald. Hun tilhører stadig menigheden og det er nu ca. 35 år siden.

Efter at evangelisten Johannes havde modtaget sine syner på Patmos og nedskrevet dem i Åbenbarings bogen sagde englen til ham.

ÅB. 22:11: "LAD DEN, SOM GØR URET, BLIVE VED AT GØRE URET, OG LAD DEN URENE BLIVE VED AT LEVE I URENHED, OG LAD DEN RETFÆRDIGE BLIVE VED AT ØVE RETFÆRDIGHED, OG LAD DEN HELLIGE BLIVE VED AT LEVE HELLIGT."

Den som gør uret og den som er uren og den som lever retfærdig og den som lever helligt er lige stillet med hensyn til frelsen. Der er nemlig ikke persons anseelse hos Gud!

Frelsen modtages for alle parter kun ved tro på Jesus og hans værk på Golgata. Det er ikke et spørgsmål om hvordan du lever eller har levet, men om hvad du tror!

HEB. 11:6: "MEN UDEN TRO ER DET UMULIGT AT HAVE HANS VELBEHAG, THI DEN, SOM KOMMER TIL GUD, MÅ TRO, AT HAN ER TIL OG LØNNER DEM, DER SØGER HAM."

Her er vi tilbage til troen uden tvivl, når vi søger Gud må vi tro, at han lønner os angående det vi beder om! Det virker hos Gud hans velbehag over vores liv. Vores tro må grunde sig på Guds Ord! Vi må kende ordets løfter om hans frelse og helbredelse og fremholde dem for Gud uden tvivl i hjertet. Den som ikke tror hans ord ringagter ham og vækker hans vrede.

JOH. 12:48: "DEN, DER RINGAGTER MIG OG IKKE TAGER IMOD MINE ORD, HAR SIN DOMMER: DET ORD, SOM JEG HAR TALT, DET SKAL DØMME HAM PÅ DEN YDERSTE DAG."

Jesus den kærlige frelser, som elsker alle mennesker er ikke kommet for at dømme. Han er kommet for at tilbyde alle mennesker frelse til evigt liv og tilgivelse for deres synder og helbredelse for legemets svagheder og sygdomme. Det er et tilbud til dig og mig!

Noget, som vi kan tage imod lige nu, så det bliver en virkelighed i vore liv.

Men måden vi får det tilbudt på er gennem Jesu Ord. Vi opfordres til at modtage ordet i tro uden tvivl. Den som ikke modtager det ringagter Jesus. At modtage ordet er ikke at tilslutte sig det med forstanden, altså teologi.

Men det er at modtage synds tilgivelse, helbredelsen for vore legemer, udfrielsen fra onde magter og håbet om opstandelsen og det evige liv.

Det er at modtage Ordet i praksis!

Den som ikke modtager ordet i praksis har ikke den tro, som Jesus taler om.

For mange år siden fik jeg fåresyge. Det medførte mange store smerter. Jeg kunne ikke gå bare et skridt. Jeg lå i sengen i tre dage. Jeg ønskede ikke læge, men at tro Gud (jeg har ikke noget imod læger!) Men jeg kendte, at dette skulle være en trosprøve.

Den tredje nat talte Helligånden til mig og sagde: Rejs dig, luk vinduet op og kast den onde ånd ud. Med store smerter rejste jeg mig og lukkede vinduet op og kastede sygdommen ud. Der gik en varme gennem min krop og jeg var helbredt.

Vi må kaste os ind i trosprøver for at behage Gud!

Engang Jesus var på vandring gik der to blinde i folkemængden bag efter ham og råbte: Forbarm dig over os, du Davids søn! De var fast besluttet på at ville helbredes for deres blindhed. De tog ikke hensyn til, hvad folkemængden mente om deres opførsel.

Mange syge sidder ofte på møderne og ønsker sig helbredt, men af hensyn til forsamlingen tør de ikke bryde ind i mødet og råbe: bed for mig!!

De går uhjulpet hjem. Mange har heller ikke tro til at det kan ske.

Men disse to blinde var ikke i tvivl om at Jesus både kunne og ville helbrede dem. De råbte og råbte. Men Jesus henvendte sig ikke til dem. Han lod dem råbe. Men de var fast besluttet på ikke, at lade Jesus slippe. De var "trosbeslutsomme"!

Jesus forsatte sin vandring uden, at høre på dem. Og da han var kommet hjem og gået ind i huset gik de blinde ind til ham.

Han spurgte, hvad vil i? Vi vil have vores syn, sagde de, og Jesus siger til dem:

Mat. 9:28-30: "TROR I, JEG KAN GØRE DETTE? DE SVAREDE HAM: JA, HERRE! DA RØRTE HAN VED DERES ØJNE OG SAGDE: DET SKAL SKE JER, SOM I TROR! OG DERES ØJNE ÅBNEDES."

Jesus siger altså til dem: I får som i tror! De blinde havde jo lige vist en tro uden tvivl og med stor udholdenhed.

Vores liv er jo som regel et resultat af vores tro eller vantro til Guds Ord! Verden og tidsånden råber jo op om deres elendigheder, svagheder og sygdomme. Vi kan bare læse aviserne eller høre dagspressen. Overskrifterne lyder: Psykisk syge er oftere fysisk syge. Stress giver ondt i maven. Stress øger risiko for at få epilepsi. Stress og depression kan give alzheimer. Ny forskning: Stress dræber. De voksnes stress smitter børnene osv.

Det er overskrifter jeg har hørt og læst i dagspressen. Det er tidsåndens forkyndelse, som mange tager til sig i tro! Og de får, som de tror!

Men hvad siger Guds ord til os, som tror?

Jak. 4:7: "STÅ DJÆVELEN IMOD, SÅ SKAL HAN FLY FRA JER."

Djævelen er ophavsmand til al synd og sygdom! Det fik han listet ind i menneskeheden ved at friste Eva og Adam til fald og ulydighed mod Gud.

Apostlen Peter rejste rundt med evangeliet om Jesus død og opstandelse og han prædikede:

Ap. 10:37-38: "I KENDER DET BUDSKAB, SOM HAR LYDT OVER HELE JØDELAND, OG SOM BEGYNDTE FRA GALILÆA EFTER DEN DÅB, JOHANNES PRÆDIKEDE, DET OM JESUS FRA NAZARET, HVORDAN GUD SALVEDE HAM MED HELLIGÅND OG KRAFT, HAM, SOM DROG OMKRING OG GJORDE VEL OG HELBREDTE ALLE DEM, DER VAR OVERVÆLDET AF DJÆVELEN, THI GUD VAR MED HAM."

Den samme Peter skriver i 1 PET. 2:24: "HAN, (JESUS) SOM SELV BAR VORE SYNDER PÅ SIT LEGEME OP PÅ KORSETS TRÆ, FOR AT VI, AFDØDE FRA VORE SYNDER, SKAL LEVE FOR RETFÆRDIGHEDEN, HAN, "VED HVIS SÅR I FIK LÆGEDOM."

Peter forsætter i 1. PET. 5:8-9: "VÆR ÆDRU OG VÅG, JERES MODSTANDER, DJÆVELEN, GÅR OMKRING SOM EN BRØLENDE LØVE OG SØGER, HVEM HAN KAN OPSLUGE, STÅ HAM IMOD, FASTE I TROEN."

For ca. 15 år siden var jeg oppe for at rense vores tagrender på vores hus. Pludselig gav det et knæk i min ryg. Der jog en stærk smerte igennem mig og jeg kunne ikke bevæge mig. Hvordan jeg kom ned af stigen er uforklarlig. Men jeg blev bugseret ind i seng med min kones hjælp. Der lå jeg i et par dage med stærke smerter. Da de ikke fortog sig ringede vi til lægen. Han kom og så på mig og tog på mig ved at løfte i mine ben medens jeg skreg af smerte. Hans konklusion var, at jeg skulle indlægges på hospitalet og måske opereres.

Jeg talte med Gud om det og vi besluttede, at det skulle jeg ikke. Hver morgen i tre uger hjalp min kone mig op og fik mig sat i en stol i stuen og så gik hun på arbejde.

Der sad jeg til hun kom hjem igen. Flere brødre kom og bad sammen med mig om helbredelse. Men smerterne tog ikke af og jeg kunne ikke bevæge mig uden store smerter. Jeg holdt fast i tro og forsøgte ikke, at tvivle, men læste trosord fra Bibelen til opmuntring for min tro.

Så en dag efter ca. 3 uger, kom Helligånden og sagde: Tag din græsslåmaskine og gå ud og slå græsset! Jeg troede ikke mine egne "ører" eller stemmen i mit hjerte. For det kunne jeg jo ikke. Men jeg var ikke i tvivl om, at inspirationen kom fra Gud. Nu drejede det sig om min troslydighed!

Jeg listede hen til døren ud til haven under store smerter. Jeg tog græsslåmaskinen og hang mig på håndtaget og begyndte at skubbe den. Jeg nåede en omgang og sagde til Gud, lad mig slippe nu, for jeg kender, at jeg splitter hele min ryg ad. Men han svarede: En omgang til! Jeg tog en omgang til og så listede jeg ind i min stol i stuen. Der sad jeg da min kone kom hjem. Smerterne var uudholdelige.

Min kone hjalp mig i seng da det blev aften. Men midt på natten vågnede jeg og pludselig kendte jeg en varme det løb fra nakken og ned til benene. Jeg sprang ud af sengen, jeg var helbredt.

I skal få, som i har tro, sagde Jesus til de to blinde. Peter siger: stå Djævelen imod faste i troen, så skal han fly fra dig. Troslydighed har med udholdenhed at gøre. De to blinde ville helbredes. Jeg ville også, at Gud skulle helbrede mig og han mødte mig med sin helbredende kraft.

Der er ingen undskyldning for tvivl hos Gud. Han bærer ikke over med tvivl, men kalder det vantro! Helligånden kom til jorden for at overbevise verden om synd, at de ikke tror!

Jakob underviser om, hvordan vi skal bede Gud om visdom, nemlig bøn uden tvivl, men jeg er overbevist om, at det også gælder i alle andre ting, som vi vil bede Gud om.

JAK. 1:6-8: "MEN HAN SKAL BEDE I TRO, UDEN AT TVIVLE, DEN, DER TVIVLER, LIGNER NEMLIG EN HAVETS BØLGE, SOM JAGES OG KASTES HID OG DID AF VINDEN, OG ET SÅDANT MENNESKE MÅ IKKE VENTE, AT FÅ NOGET FRA HERREN, EN TVESINDET MAND, SOM HAN ER, USTADIG PÅ ALLE SINE VEJE."

Din indstilling er langt vigtigere end den situation du befinder dig i. Din indstilling er dit hjertes tro eller vantro på Guds Ord! Hemmeligheden ved et optimistisk tros syn er blot, at man giver afkald på sine tvivl og bekender dem, som vantro!

Man kan fylde sine tanker op med tro og tillid til Gud. Understreg i din Bibel alle ord med tro og løfter og lær dem udenad. Lad dem synke ned i hjertet og bekend dem for mennesker uanset din situation.

Det er ikke din situation du skal bekende, men Guds Ord. Guds ords sandhed står fast, det er en sandhed selvom du er syg eller har problemer på anden vis. Vi taler ikke om os selv, men om Ham, som har taget al synd og sygdom på korset.

JAK. 2:17-18: "SÅDAN ER DET OGSÅ MED TROEN, HVIS DEN IKKE HAR GERNINGER, ER DEN I SIG SELV DØD. MEN NU KUNNE EN SIGE: DU HAR TRO, JEG HAR GERNINGER. - SÅ VIS MIG DIN TRO UDEN GERNINGER, OG JEG VIL GENNEM MINE GERNINGER VISE DIG MIN TRO."

Der kan også stå: Så vis mig din tro uden gerninger, og jeg vil gennem mine "handlinger" vise dig min tro.

For år tilbage kendte jeg en mand i rullestol. Jeg løftede ham op af rullestolen og gik rundt med ham indtil flere gange. Han ønskede, at blive helbredt. Han opfordrede mig ofte til at tro sammen med ham. Men han blev aldrig helbredt, nu er han hjemme hos Herren.

Men han havde troshandlinger.

På trods af sin situation bad han for syge og mange blev helbredt.

Jeg husker på en af vore sommerlejre, hvor han vidnede, da kom mange frem til forbøn og de måtte bøje deres knæ for, at han kunne lægge hånd på dem. Mange blev mødt af Gud til helbredelse, Helligåndens dåb og løsning af andre problemer. Gud stadfæstede sit ord ved hans tjeneste.

Guds veje er uransalige. Mange syge kristne er så optaget af deres tilstand, at de ikke kan hjælpe andre med at tro! De har ingen troshandlinger. Djævelen har låst dem fast i deres egen situation.

Der står om Job i Jobs bog kap. 2 vers 7-8: "SÅ GIK SATAN BORT FRA HERRENS ÅSYN, OG HAN SLOG JOB MED ONDARTEDE BYLDER FRA FODSÅL TIL ISSE. OG JOB TOG SIG ET POTTESKÅR TIL AT SKRABE SIG MED, MEDENS HAN SAD I ASKEDYNGEN."

Længere kan et menneske ikke komme ud, syg og intet sted at bo! Men hvad gjorde så Job?

JOB. 42:10: "OG HERREN VENDTE JOBS SKÆBNE, DA HAN GIK I FORBØN FOR SINE VENNER, OG HERREN GAV JOB ALT, HVAD HAN HAVDE EJET, TVEFOLD IGEN."

Den fattige, elendige og syge Job begyndte, at have omsorg for andre mennesker end sig selv og Gud vendte hans skæbne!

Jeg vil gerne opmuntre dig med denne artikel til at have en positiv tro der handler og ikke bare sidde på "langsiden" og kritiserer eller heppe når andre går ud i tro med deres liv.

Syntes du ikke du har overskud og tro til det så søg sammen med nogen der har tro.

MAT. 18:19-20: "FREMDELES SIGER JEG EDER, AT HVAD SOM HELST TO AF JER HER PÅ JORDEN BLIVER ENIGE OM AT BEDE OM, DET SKAL DE FÅ FRA MIN HIMMELSKE FAR. - THI HVOR TO ELLER TRE ER FORSAMLEDE OM MIT NAVN, DER ER JEG MIDT IBLANDT DEM."

Hvis du ikke har andre at bede sammen med, så skriv til mig og jeg vil bede sammen med dig. Vi har også i vores menighed en bede gruppe til forbøn.

Gud velsigne dig i Kristus Jesus.

Willy Griis (c) 2010