Vær positiv, lev lykkeligt

Vores indstilling til livet er afgørende for om vi er negative eller positive overfor vores livssituationer. Det har stor betydning for vores psyke og vores helbred, at vi har den rette indstilling i sindet.

Bibelen er den eneste rette brugsanvisning på, hvordan et menneskeliv skal leves på den rette måde. Manden Job i Bibelen er et godt eksempel på både det negative og det positive i livet. Alle ulykker ramlede ned over ham, fordi han havde en forkert indstilling i sit sind. Job. 3:25: ”Thi hvad jeg gruer (frygter) for, rammer mig, hvad jeg bæver for, kommer over mig.”

Det var som om han selv tiltrak sig alle ulykker ved sit sinds forkerte indstilling. Han åbnede op for onde kræfter, der ville ødelægge ham.

Men sådan blev det ikke ved i hans liv, han mødte Gud på en for ham ny måde. Han troede, at han vidste alt om både sig selv og Gud, men da Gud mødte ham, fik han en ny erkendelse. Job 42:3 og 5 ”Derfor (siger Job, red.) jeg talte uden forstand om noget, som var mig for underfuld, og som jeg ej kendte til – Jeg havde kun hørt et rygte om dig, men nu har mit øje set dig.”

Gud vendte Jobs skæbne til stor velsignelse.

Kong Salomon, verdens mest viise mand siger i Ord. 3:5–8: ”Stol på Herren af hele dit hjerte, men forlad dig ikke på din forstand (fornuft), hav ham i tanke på alle dine veje, så jævner han dine stier. Hold ikke dig selv for vis, frygt Herren og vig fra det onde, så får du helse (sundhed ) for legemet, lindring for dine ledemod.” Ord. 16:20: ”Vel går det den, der mærker sig Ordet, lykkelig den, der stoler på Herren.”

Jesus siger: Joh. 14:27: ”Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer, jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte forfærdes ikke og være ikke modløst.” Jesus siger, at vi kan tilegne os et sådant liv, ved at komme til ham i tro og bøn. Mat. 18:19-20: ”Fremdeles siger jeg eder, at hvad SOM HELST to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få fra min himmelske fader. Thi hvor to eller tre er forsamlede om mit navn, der er jeg midt iblandt dem.” Jesus siger videre i Mark. 11:24: ”Derfor siger jeg jer: ALT, hvad I beder og bønfalder om TRO, at I har fået det, så skal I få det.”

Velkommen til Positiv Tros evangelisationshjemmeside

Vi håber at du vil finde nogle opbyggelige artikler og vidnesbyrd, som opmuntrer dig til at tro og bede for helbredelse for dit legeme og din psyke eller hvad slags problemer du ellers måtte have.

Jeg vil gerne bede for og sammen med dig! Så kontakt mig, du er altid velkommen.

Venlig hilsen

Willy Griis
positivtro.dk


Gud vil forvandle din livssituation

(December 2014)
Prædiken video

Prædiken fra Jesus-teltet i Randers, 2010


Spilletid: 1 time og 6 min.
PeakCounter

Willy Griis (c) 2010-2018 | Senest opdateret: 07/01/2018